Nafas olish organlari kasalliklarida davolash mashqlarining maqsadi va vazifalari.

Nafas olish organlari kasalliklarida davolash mashqlarining maqsadi va vazifalari

Nafas olish organlari kasalliklarida davolash mashqlarining maqsadi va vazifalari.Nafas olish organlari kasalliklari bevosita buzilishi bilan bog’liq. Natijada o`pkada tashqi havo  bilan havo pufakchalari (alveololari orasida gazlar) almashinuvi sodir bo`ladi. bunday kasallik bilanog’rigan bemorlarda jismoniy mashqlar ta’sirida kompensator mexanizm amalga oshadi. Bizga ma’lumki, odamning tinchlik holatida o`pkaning 20-25%ini ishlatadi. Qolgan 75-80% esa organizm talabi asosida ishlatiladi. Davolash jismoniy mashqlarining asosiy vazifasi nafas olish va chiqarish o`rtasidagi muvozanatni tanlashda iborat. Nafas  olish organlari kasalliklarida quyidagi davolash mashqlari qo`llaniladi:

 1. Umumiy nafas olish mashqlari – mashqlarni bajarishda tabiiy ritmik nafas olish mashqlari.
 2. Maxsus nafas olish gimnastikasi.

O`pka shamollaganda davolash mashqlari. O`pka shamollashida o`pkaning nafas olish funktsiyasi qon aylanish buziladi. Davolash mashqlari yotgan, stulda o`tirgan holatlarda bajariladi. Davolash mashqlarini ko`zga ko`rinarli yurak etishmovchiligi yuqori temperatura va kasallikni o`tkir holatlarida bajarish salbiy ta’sir ko`rsatadi. O`pka shamollashida davolash mashqlarini asosiy vazifasi:

 1. O`pkada shamollash natijasida hosil bo`lgan tuzilmalarni so`rish maqsadida qon va limfa aylanishini tezlashtirish.
 2. O`pkada gaz almashinuvini yaxshilash.
 3. O rganizmda to`qimalarda oksidlanish-qaytarilishi va modda almashinuvini yaxshilash.
 4. Organizmning nerv-psixologik tonusini oshirishdan iborat.

Bronxial astmada organizmda vaqti-vaqti bilan tutqanoqqa o`xshash nafas qismi vujudga keladi. Bu nafas olish organinigina kasalligi bo`lmay balkim butun organizm kasalligi hamdir. CHunki bu asosan tashqi va ichki qo`zg’atuvchilar ta’sirida kelib chiqadi. Bunda davolash  mashqlarining asosiy vazifasi:

 1. Bronx qismini kamaytirishga moslashtirish.
 2. Nafas olish apparatini boshqarishga o`rgatish.
 3. Trofik protsesslarni aktivlashtirish.
 4. Nerv-psixik tonusni oshirish.
 5. Organizmni jismoniy yuklamalarga moslashtirish.
 6. Kompensator mexanizmlarni rivojlantirishdan iborat.

Nafas olish organlari kasalliklarida drenaj (tozalovchi) mashqlardan keng qo`llaniladi.

Nafas olish organlari kasalliklariga plevrit, o`pka shamollashi (zotiljam), o`pka emfizemasi, bronxit, bronxial astma, o`pka sili va boshqalar kiradi.

O`pka sili – sil mikrobakteriyalari qo`zg’atadigan yuqumli kasallik. Turli organ va to`qimalarda (asosan o`pkada) o`ziga xos yallig’lik o`zgarishlar (kichikkichik bo`rtiklar yoki ancha katta o`choqlar) hosil qilishi va turli ko`rinishda kechishi bilan ifodalanadi. O`pka sili bilan og’rigan bemorlarni ishtahasi yo`qoladi, yomon uxlaydi, harorati ko`tariladi, nahorda terlaydi va darmonsizlanadi. O`z vaqtida davolnmasa butun o`pkaga tarqaladi. Uning suyak, bo`g’im, limfa tugunlari, hiqildoq, buyrak, ichak va teri sillari kabi turlari uchraydi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish