Apparatlar yordamida massaj qilish.

Apparatlar yordamida massaj qilish

Apparatlar yordamida massaj qilish.Apparatlar yordamida qilinadigan massaj qo`l bilan bajaraladigan massaj qo`shimcha chora bo`lib massaj qiluvchi xodimning qo`l mexnatining qisman osonlashtiraladi. Massaj qilishning bir maromida bajarish va aloxida massaj usullaridan unumli foydalanish imkonini beradi. Vibratsion massaj aparati keng qo`llaniladigan bo`lib qoladi.

A).Vibratsion massaj apparati. Qo`lda ko`tarib yuriladigan apparat vibrator va unga o`rnatiladigan nakonechnikdan iborat bo`lib, elektron mator bilan xarakatga keltiriladi. Nakonichnik-vibratorlarni zichligi xar-xil materiallardan turli shakldan kelib chiqariladi. Massaj qilinishi lozim bo`lgan soxaning tapografiyasi va chuqur ta`sir etishi zarurligigi qarab turli vibratorlar qo`llaniladi. Bu apparator yordamida vibratsiya tezligi va intesinligini boshqarib turishi mumkin. Og’riyotgan joylarningmassaj qilib, massaj ta`sirini chuquroq va kuchini tobora oshib borishi extiyoji tug’ilgan xollarda, lekin qo`l massaji bilan buni amalga oshirish qiyin bo`lganda massaj qilish apparatori bilan vibratsion massaj qilish usulidan foydaliniladi. Vibratsion massaj qilish usuli chukur joylashgan organ va to`qimalarga ta`sir etishi uchun shuningdek muskullar kasalliklarida qo`llaniladi.  

B). Pnevmomassaj,   to`qimalarga   mexanik  tasir   etish uchun o`zgaruvchang xavo bosimidan  foydalanadigan bir necha tipdagi apparatlar bor. «Traktor» tipidagi apparat juda qulaydir. U xavo kompressori  va xar-xil xajmdagi ikkita banka bilan tutashtirilgan ikki tomonlama ishlaydigan nasosdan iborat.   Bankalar gavdaning davolanishi lozim bo`lgan soxalariga o`rnatiladi. Bu apparat ishlagan vaqtida bankalarda  manfiy bosim xosil bo`ladi. Massaj qilish effekti vakuum kuchini ritmik ravishda ko`tarilib yoki pasayib ta`sir etishidan iborat. Vakuum kuchi darajasi apparatdagi maxsus vakummetrlar yordamida belgilanadi. Bunday massaj ko`chirib yuriladigan va ko`chirilmaydigan  usullarda bajariladi. Banka ichiga tortilib turgan terida dimlanish giperemiyasi xosil qilinadi va unda maxalliy qon quyilish xodisasi ro`y beradi. Muolaja kun ora yoki xar kuni 30 minut davomida o`tkaziladi. Davolash kursi 10-12 muolaja.

Pnevmomassaj radikulitlar, miolgiya, miozit, ichak atoniyasi va kichik chanoq organlaridagi yallig’lanish protsesslarida qo`llaniladi. Massaj  umumiy va  maxalliy   bo`ladi. Umumiy  massajda  butun  gavda  maxalliy  masajda    gavdaning    ayrim    qismlari massaj qilinadi.  Xar  bir   massaj    usullari  malum    tartibda    olib   boriladi .  Massaj silashdan   boshlanadi,   keyin   ishqalashga   o`tiladi, so`ngra  uqalash,  qoqish  va  yana silash  bilan  tugallanadi. Odatda, umumiy  massaj  qo`l  oyoqni   massaj    qilishdan boshlanadi.  Massaj  qilinuvchi     kishi   chalqancha  yotadi.  Massaj  quyidagi  tartibda olib  boriladi:   oyoq  panjasi, boldir,  xar ikkala  son , so`ngra  qo`l    panjasi, bilak, o`ng va chap elka va nixoyat ko`krak. Shundan keyin massaj qilinuvchi kishi qornini erga bosib yotadi. Uning oyoq panjasi, boldiri, soni, xar ikkala dumba soxasi, so`ngra orqasi massaj qilinadi. Umumiy massaj qornini silash bilan tugallanadi. Apparatlar yordamida massaj qilish.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish