Infarkt miokardda davolash jismoniy tarbiyasi.

Infarkt miokardda davolash jismoniy tarbiyasi

Infarkt miokardda davolash jismoniy tarbiyasi.Kasalxonalarda davolash jismoniy tarbiyasi 3 davrga bo`lingan holatda amalga oshiriladi.

  • davrda ikki qismdan iborat-qattiq yotoq va yotoq davolash olib boriladi. Qattiq yotoq kun tartibida kasalni xarakat tartibini tashqillash, periferik qon aylanishni tezlashtirish to`g’ri diafragmal nafas olishni tashqillash turg’un holatlarni oldini olish,  miokardda oksidlanish-qaytarilish protsessini yaxshilash, xuddi shuningdek butun organizmda ham kasalni yonboshga burilishiga tayyorlash.

Davolash jismoniy tarbiyasi bosh ko`tarilgan elkada yotgan xolda davolash gimnastikasi qo`llaniladi. Bunda qo`l va oyoqlarga oddiy boshqaruv mashqlari qo`llaniladi. Mashqlar kichik amplitudada va sekin astalik bilan bajariladi.  Bu davrda kasal xarakat holatini qismlarini o`zlashtiradi va yonga ag’darilishini o`zlashtiradi. Yotoq tartibida periferikva karonar qon aylanishni yaxshilashdan iborat.  Bundan tashqari to`g’ri nafas olish, modda almashishini aktivlashtirish, organizmning umumiy holatini yaxshilash va organizmni yurak qon -tomir sistemasini o`tirgan holatda moslashtirishdan iborat. Davolash jismoniy tarbiyasi davolash gimnastakasi, ertalabki gimnastika va mustaqil mashg’ulotlardan iborat bo`lishi kerak. Mashg’ulotlar elkada yotgan va cheklangan o`tirgan holatda amalga oshiriladi. Hamma muskul guruxlariga mashq beriladi (gavdaga qarab sodda mashqlar beriladi). Mashqlar kichik amplituda va sekin holatda (4-12 marta) amalga oshiriladi. Bu mashqlarni asosiy maqsadi (mashg’ulotni o`rtasida) yotgan holatda o`tirgan holata o`tishni o`zlashtirib olishdan iborat.

  • davr (yarim yotoq tartibi). Bu davrning vazifasi yurak qon – tomir sistemasining to`rgan va yurgan holatiga moslashtirishdan iboratdir, yurganda to`g’ri nafas olishga o`rgatish va qon aylanish mexanizmini yaxshilashdan iborat.

Davolash gimnastikasi yotgan, o`tirgan va to`rgan (cheklangan) xolda amalga ishiriladi. Hamma muskul guruxlariga katta bo`lmagan muskul zo`riqishi,to`liq xarakat amplitudasida bajariladi. Davolash gimnastikasi mashg’ulotlariga nafas olish mashqlari qo`llaniladi. Mashqlar miqdori 8 – 12  marta. Mashg’ulot 20-25 minut davomida olib boriladi. Infarkt miokardda davolash jismoniy tarbiyasi.

  • davr (erkin tartib). Yurak qon-tomir sistemasi va butun organlarda o`sib borayotgan og’irliklarga moslashtirish. Organizmni zinapoyada yurishga o`rgatish va bunda to`g’ri nafas olishga o`rgatadi. Davolash mashqlari o`tirgan va to`rgan holatda amalga oshiriladi.  Mashqlar hamma muskullarga berilib ular oldingi davrlardagi mashqlardan murakkablashtirilgandir.Davolash gimnastikasi asosiy qismini o`rtasida zinapoyada yurish trenirovkasini amalga oshiriladi.  Bu 1-2 zinapoyadan asta sekinlik bilan boshlanib uni 10-20 taga etkaziladi. Xar bir zinapoyaga oyoq qo`yganda nafas chiqarish zinapoyaga chiqqanda esa dam olish (nafas olish) amalga Mashg’ulot davomiyligi 25-30 minut.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish