Noorganik kimyoda fiziko-kimyoviy usullar. Vodorod, gidridlar. Davriy jadvaldagi s-blok metallar

Noorganik kimyoda fiziko-kimyoviy usullar. Vodorod, gidridlar. Davriy jadvaldagi s-blok metallar

  1. Tabiatda uchrashi va  olinishi,  fizikaviy va kimyoviy xossalari.
  2. Suv va uning fizikaviy va kimyoviy xossalari.Og’ir suv.
  3. Vodorod peroksidi, olinishi, xossalari va ishlatilishi.
  4. Vodorod peroksidi -oksidlovchi va qaytaruvchi.
  5. I s guruh ishqoriy metallari.
  6. II s guruh ishqoriy-yer metallari. Ularning farmatsiya va tibbiyotdagi ahamiyati.
  7. S-blok elementlari va vodorod peroksidi asosida farmakopeyaga kiritilgan dorivor moddalar to’g’risida qisqacha ma’lumot.

YUKLAB OLISH: Noorganik kimyoda fiziko


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish