Muhandislik masalalarini oddiy differentsial tenglamalar yordamida ifodalash

Muhandislik masalalarini oddiy differentsial  tenglamalar yordamida ifodalash

  1. Oddiy differentsial tenglamalarning taʼrifi.
  2. Oddiy differentsial tenglamalarni paydo boʼlish tarixi.
  3. Birinchi darajali differentsial tenglamalar.
  4. Oʼzgaruvchilari ajraladigan tenglamalar. Oʼzgaruvchilari ajraladigan
  5. tenglamalarga keltiriladigan fizikaviy masalalarga misollar.
  6. Bir jinsli tenglamalar. Kvazi bir jinsli tenglamalar. Chiziqli tenglamalar.
  7. Integrallaydigan koʼpaytuvchi usuli. Oʼzgarmasni variatsiyalash usuli (Lagranj)usuli).
  8. Bernulli tenglamasi. Binomial differentsial tenglama.

Yuklab olish: Muhandislik masalalarini oddiy differentsial tenglamalar yordamida ifodalash


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish