Massajga tayyorgarlik ko`rish.

Massajga tayyorgarlik ko`rish, umumiy texnikasi va metodikasi.

Massajga tayyorgarlik ko`rish.Yaxshilab massaj qilish uchun anatomiya bilan fiziologiyani bilish, xar bir xarakat texnikasining o`rganib olish va uni qachon, qanday qilish kerakligini tushunishdan tashqari massaj qilishda bir qancha shart-sharoitlarga amal qilish lozim.

Massaj qilinadigan xona issiq (19-20 gradus) va yorug’ bo`lishi kerak. Xar bir muolajani o`tkazib bo`lgandan keyin kabinetni shamollatish kerak. Bemor bilan massajistning vaziyati ularning ikkalasi uchun ham bir xilda qulay bo`lishi kerak.

Kabinet kerakli jixozlangan bo`lishi lozim. Qo`llarni massaj qilish uchun stolcha bo`lishi kerak. Bemor massaj qilinadigan qo`lni anna shu stolcha ustiga qo`yib o`tiradi. Tana va oyoqlarni massaj qilish uchun bosh tomoni ko`tarilgan, ustiga sellofan qoplangan , qattiq kushetka va ikkita elastik yostiq bo`lishi kerak (kushetkaning uzunligi 175 sm, eniga 60 sm, balandligi 70-75 sm).  Bo`yin bilan yuzni massaj qilish uchun aylanma stul yoki balandligi 40 sm keladigan taburetkadan foydalaniladi. Massaj qilinadigan sohaga etarli darajada bir tekisda yorug’lik tushib turishi kerak. Massajga tayyorgarlik ko`rish

Massaj qilinadigan bemorga xar tomondan bemalol o`tiradigan joy bo`lishi lozim. Bemor massaj qiladigan odamning tizzisidan yuqoriroqda bo`lishi kerak. Gavdaning massaj qilinadigan sohasi yalong’och bo`ladi. Bundan tashqari, bemorning kiyimlarini va massaj qilinayotgan joydan qon Bilan limfaning oqib kelishiga xalaqit beradigan narsalarning hammasini echish kerak. Massaj qilishdan oldin teri, tomi rva muskullar holatini ko`zdan kechirib chiqish muhim. Odamning massaj qilinadigan joyi va massajistning qo`llari tozalab yuvilgan bo`lishi kerak. Massajistning tirnoqlari olingan bo`lishi lozim, uzuklar olib qo`yiladi. Ish paytida massajist gaplashmasligi kerak. Massajist charchab qolmasligi uchun to`g’ri nafas olishi, ikkala qo`lini bir me`erda ishlata olishi juda muhim.

Yaxshisi quruq massaj qilish kerak (poroshoklar yoki mazlar ishlatilmasdan).   Uzoq massaj qilinadigan bo`lsa, terini shilib  yubormaslik uchun, odatda kuydirilgan talk yoki vazelin ishlatiladi. Nam terini quritish uchun spirt va efir bilan yoki butunlay tozalangan benzin bilan artish tavsiya etiladi. Massaj paytida bemorning muskullari bo`shashgan bo`lishi kerak. SHu maqsadda massaj qilinadigan qo`l yoki oyoqqa fiziologik xolat beriladi.

Massajist odatda, tik turgan xolatda massaj qiladi. U massaj qilayotgan odamning o`ng tomonida tursa juda qulay bo`ladi, chap qo`l yoki chap oyoqni massaj qiladigan bo`lsa, massajist bemorning chap tomoniga o`tadi. Massaj qilinayotgan soha massaj vaqtida qimirlamay turishi lozim. Qo`l, bo`yin va bosh massaj qilinadigan bo`lsa, bemor o`tkazib ko`krak, orin , orqa va oyoq massaj qilinadigan bo`lsa yotqizib qo`yiladi.

Massajni odatda, kuniga bir marta qilinadi. Massaj qilish muddati xar-xal bo`ladi. Oyoq-qo`llarning cheklangan qismlari (qo`l panjasi, bita bo`g’im, bilak, boldir) 8-10 minut, qorin 20 minut massaj qilinadi. Umumiy massajga 40-60 minut vaqt ketadi. Massaj bilan davolash kursi kasallikka va uning qay tariqa o`tishiga bog’liq.

Umumiy massajni ovqatdan bir-ikki soat oldin yoki ovqatlangandan bir-ikki soat keyin massaj qilinadi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish