Markaziy Osiyo allomalarining siyosiy qarashlari va taʼlimotlari

0

Markaziy Osiyo allomalarining siyosiy qarashlari va taʼlimotlari

  1. 1. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning siyosiy g‘oya va qarashlari.
  2. 2. Nizomulmulk, Amir Temur, Alisher Navoiy va jadidchilik harakati namoyondalarining siyosiy qarashlari va faoliyatlari.
  3. 3. Xulosa

Yuklab olish: Markaziy Osiyo allomalarining siyosiy qarashlari va taʼlimotlari


Boshqa referatlar

manba.