Dori shaklllarini tayyorlashdagi nomutanosibliklar, ro‘y beradigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari.

0

Dori shaklllarini tayyorlashdagi nomutanosibliklar, ro‘y beradigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari. Dori shaklllarini tayyorlashdagi nomutanosibliklar, ro‘y beradigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari.

  1. Dorishakllaridauchraydigannomutanosibliklar
  2. Bir-biriga qo’shib bo’lmaydigan dorilar aralashmalari
  3. Qiyinchilik tug’diradigan dorixatlar
  4. Bir-biriga qo’shib
  5. bo’lmaydigan dori aralashmalari
  6. Qiyinchiliklarnii bartaraf etish usullari

YUKLAB OLISH : Dori shaklllarini tayyorlashdagi nomutanosibliklar


Boshqa referatlar

manba.