16-guruh elementlari. Xalkogenlar. Tabiatda tarqalishi va oddiy moddalarining olinishi. Galogenidlari

16-guruh elementlari. Xalkogenlar. Tabiatda tarqalishi va oddiy moddalarining olinishi. Galogenidlari

16-guruh elementlari. Xalkogenlar. Tabiatda tarqalishi va oddiy moddalarining olinishi. Galogenidlari

  1. 16-guruh elementlarining umumiy tavsifi.
  2. Kislorod va ununing birikmalar.
  3. Oltingugurt va ununng birikmalari.
  4. Sulfidlar ularning qaytaruvchilik xossalari.
  5. Sulfitlarning ham oksidlovchi va ham qaytaruvchi xossalari 13.Sulfat kislota va unung tuzlari.
  6. Oltingugrtning murakkab kislotalari.

YUKLAB OLISH: 16-guruh elementlari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish