Surtmalar, ularda qo‘llaniladigan asoslar, umumiy texnologiyasi. Gomogen surtma dorilar tayyorlash.

0

Surtmalar, ularda qo‘llaniladigan asoslar, umumiy texnologiyasi. Gomogen surtma dorilar tayyorlash.

  1.  Asoslarning tasnifi
  2. Dori moddalarning surtma asosiga qo’shish qoidalari
  3. Surtma tayyorlashning asosiy texnologik bosqichlari

YUKLAB OLISH: Surtmalar, ularda qo‘llaniladigan asoslar, umumiy texnologiyasi. Gomogen surtma dorilar tayyorlash.


Boshqa referatlar

manba.