Stereometiya masalalarini ,,Aqliy hujum’’ metodi orqali o’qitish

Stereometiya masalalarini ,,Aqliy hujum’’ metodi orqali o’qitish

Stereometiya masalalarini ,,Aqliy hujum’’ metodi orqali o’qitish

  1. Pedagogik texnologiya tushunchasining vujudga kelishi.
  2. Stereometriya kursining birinchi darslarini o’qitish metoikasi
  3. Ta’limning an’anaviy va noan’anaviy shakllari
  4. Ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning kamchilik va
    afzalliklari
  5. Ta’lim jarayoniga interfaol metodlarni qo’llash
  6. Stereometriya aksiomalari

YUKLAB OLISH: stereometiya masalalarini aqliy hujum metodi orqali oqitish


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish