SONLI DIFFERENSIALLASH. SONLI DIFFERENSIAL LASH XATOLIGI. UCH TUGUN NUQTALI FORMULA

0

SONLI DIFFERENSIALLASH.

  1. Sonli differensiallash.
  2. Sonli differensiallash
  3. Uch tugun nuqtali formula.

Yuklab olish: SONLI DIFFERENSIALLASH


Boshqa referatlar

manba.