Son suyagi travmalari.

0

Son suyagi travmalari. Son suyagi travmalari.

1.Tizza bo‘g‘imi jarohatlari

2.Meniskni shikastlash.

3. Boldir jarohatlari

4. Oyoqlardagi yoriqlar.

YUKLAB OLISH : Son suyagi travmalari


Мavzular.

manba .