Ot va uning ma`noviy guruhlari. Atoqli va turdosh otlar haqida umumiy ma`lumot. Atoqli ot turlari

Ot va uning ma`noviy guruhlari.

Atoqli va turdosh otlar haqida   umumiy   ma`lumot. 

 Atoqli  ot  turlari

  1. Ot va uning ma`noviy guruhlanishi (atoqli va turdosh, muayyan va mavhum ma`noli otlar).
  2. Atoqli otlar va ularning mazmuniy guruhlari.

YUKLAB OLISH: Ot va uning ma`noviy guruhlari.


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish