NYUTON USULI. YUQORI TARTIBLI ITERASTION JARAYON QURISHDA CHEBISHEV USULI. CHIZIQLI ALGEBRANING TAQRIBIY USULLARI. YAKOBI, ZEYDEL VA ODDIY ITERASTIYA USULLARI

0

NYUTON USULI. YUQORI TARTIBLI ITERASTION  JARAYON QURISHDA CHEBISHEV USULI. CHIZIQLI ALGEBRANING   TAQRIBIY USULLARI. YAKOBI, ZEYDEL VA ODDIY ITERASTIYA USULLARI

  1. Kirish .
  2. Oddiy iterasiya usuli.
  3. Nyuton usuli .
  4. O’zgartirilgan Nyuton usuli
  5. Nyuton usulining yaqinlashishi

Yuklab olish: NYUTON USULI


Boshqa referatlar

manba.