Muhandislikda optimizatsion modellashtirish

Muhandislikda optimizatsion modellashtirish

  1. 1.Optimallashtirish usullari.
  2. 2.Maqsadli funktsiya. Optimallashtirish usullari.
  3. 3.Optimizatsion modellashtirishning asosiy bosqichlari.
  4. 4.Optimizatsion yechimlarni shakllantirishning umumiy matematik modeli.
  5. 5.Optimizatsion masalalarni tuzish va yechish (bak toʼgʼrisidagi masala).
  6. 6.Chiziqli dasturlash usulining umumiy holati.
  7. 7.Chiziqli dasturlash masalalarini ifodalash.
  8. 8.Chiziqli dasturlsh masalasini geometrik izohlash.
  9. 9. Chiziqli dasturlash masalasini yechishning simpleks usuli.

Yuklab olish: Muhandislikda optimizatsion modellashtirish


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish