Moliyaviy nazorat va uning turlarini tashkil etilishi.

0

Moliyaviy nazorat va uning turlarini tashkil etilishi.

Moliyaviy nazorat va uning turlarini tashkil etilishi.

  1. Молиянинг назорат функцияси мазмуни.
  2. Молиявий назорат турлари ва шакллари.
  3. Молиявий назорат турларини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари.

YUKLAB OLISH: moliyavij nazorat va uning turlarini tashkil etilishi.


Boshqa referatlar

manba.