KVANT NAZARIYASINING EKSPERIMENTAL ASOSLARI MAVZUSINI O`QITISHNI LOYIHALASHTIRISH

KVANT NAZARIYASINING EKSPERIMENTAL ASOSLARI MAVZUSINI O`QITISHNI LOYIHALASHTIRISH

KVANT NAZARIYASINING EKSPERIMENTAL ASOSLARI MAVZUSINI O`QITISHNI LOYIHALASHTIRISH

  1. FIZIKADA EKSPERIMENTAL KO`NIKMALARNING MAZMUNI VA TAVSIFINING ILG’OR PEDAGOGIK-DIDAKTIK ASOSLAR
  2. YORUQ’LIKNING KVANT NAZARIYASI
  3. KLASSIK FIZIKA NAZARIYASI.
  4. PLANKNING KVANT NAZARIYASI.
  5. BOR NAZARIYASI.
  6. YORUQ’LIKNING KVANT NAZARIYASINING EKSPERIMENTAL ASOSINI INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TUSHINTIRISH.

YUKLAB OLISH: fizikani oqitishda texnologiyalari va loyihalashtirish


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish