Kompleks birikmalar. Koordinatsion kimyo va komplekslarning reaksiyalari.  Komplekslarning nomlanishi. Komplekslarning  tuzilishii Izomeriyasi va geometriyasi. Komplekslarning eritmadagi holati

Kompleks birikmalar. Koordinatsion kimyo va komplekslarning reaksiyalari.  Komplekslarning nomlanishi. Komplekslarning  tuzilishii Izomeriyasi va geometriyasi. Komplekslarning eritmadagi holati

  1. Kompleks birikmalarning ta’rifi. Verner nazariyasi.
  2. Kompleks birikmalarni sinflanishi.
  3. Kompleks birikmalarning koordinatsion formulasini topish.
  4. Kompleks birikmalarni nomlash.
  5. Kompleks birikmalarning turlari.

YUKLAB OLISH: Kompleks birikmalar


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish