Issiqlikni uzatish va almashish usullari

0

Issiqlikni uzatish va almashish usullari Issiqlikni uzatish va almashish usullari.

  • Issiqlik uzatish va almashish haqida umumiy ma`lumоt.
  • Issiqlik o’tkazuvchanlik.
  • Kоnvektiv Issiqlik almashish.
  • Suv agregat hоlatining o’zgarishida issiqlik almashinuvi.
  • Massa almashinuvi.

YUKLAB OLISH : ISSIQLIKNI UZATISH BA ALMASHISH USULLARI


Boshqa referatlar

manba.