ISHLAB CHIQARISHNI JOYLASHTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

ISHLAB CHIQARISHNI JOYLASHTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

ISHLAB CHIQARISHNI JOYLASHTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

  1. Ishlab chiqarishini joylashtirish va uni o’ziga xos xususiyatlari.
  2. Ishlab chiqarishni joylashtirishga ta’sir etuvchi tabiiy omillar.
  3. Ishlab chiqarishni joylashtirishga ta’sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar.
  4. Ishlab chiqarishni joylashtirishga oid ilmiy g’oyalar.
  5. Perruning «O’sish qutblari va rivojlanish markazlari g’oyasi haqida.
  6. Jahon xo’jaligi va uning taraqqiyoti bilan bog’liq bo’lgan g’oyalar.

YUKLAB OLISH: ISHLAB CHIQARISHNI JOYLASHTIRISHGA TA


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish