IQTISODIY GEOGRAFIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARI

0

IQTISODIY GEOGRAFIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARI

  1. Iqtisodiy geografiyadagi tushunchalar haqida umumiy ma’lumot.
  2. Hududiy mehnat taqsimoti.
  3. Iqtisodiy rayonlashtirish.
  4. Hududiy ishlab chiqarish majmualari.
  5. Iqtisodiy geografik o`rin.

YUKLAB OLISH: IQTISODIY GEOGRAFIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARI


Boshqa referatlar

manba.