IQTISODIY GEOGRAFIYA FANINING TARIXI, SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

0

IQTISODIY GEOGRAFIYA FANINING TARIXI, SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

IQTISODIY GEOGRAFIYA FANINING TARIXI, SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQIHLARI

  1. Iqtisodiy geografiya fanini vujudga kelishi va rivojlanishi
  2. O’zbekistonda iqtisodiy geografiya fanining rivojlanish bosqichlari. Birinchi davr.
  3. Sobiq Ittifoq davrida O’zbekistonda iqtisodiy geografiya.

Boshqa referatlar

manba.

IQTISODIY GEOGRAFIYA FANINING TARIXI