Hayvonlarda Nafas olish tizimini tekshirish.

Hayvonlarda Nafas olish tizimini tekshirish.

Hayvonlarda Nafas olish tizimini tekshirish.

1. Tizimning qisqacha anatomo-fiziologik xususiyatlari, tekshirishning klinik ahamiyati.
2. Yuqori nafas yo’llarini: burun bo’shlig’i, qo’shimcha bo’shliqlar, hiqildoq va kekirdakni teshirish tartibi va usullari.
3. Yo’tal va uning xususiyatlari. Olingan ma’lumotlarning diagnostik ahamiyati.

4. Yo’tal va uning xususiyatlari.

Yuklab olish : NAFAS OLISh TIZIMINI TEKShIRISh


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish