Hayvonlar yurak-qon tomir tizimini tekshirish. Yurakning shovqinlari va poroklari

0

Hayvonlar yurak-qon tomir tizimini tekshirish. Yurakning shovqinlari va poroklari Hayvonlar yurak-qon tomir tizimini tekshirish. Yurakning shovqinlari va poroklari.

  1. Tizimning anatomo fiziologik xususiyatlari.
  2. Tizimni tekshirish tartibi va usullari. Yurakni ko’rish, paypaslash, perkussiya va auskultasiya usullari bilan tekshirish.
  3. Olingan ma’lumotlarning diagnostik ahamiyati.
  4. Yurak shovqinlari va ularning tasniflanishi, kelib chiqish sabablari, belgilari. Yurak poroklari, kelib chiqish sabablari, belgilari, ularni farqlash.
  5. Punkt optimum.

Yuklab olish : YURAK-QON TOMIR TIZIMINI TEKSHIRIH. YURAKNING SHOVQINLARI VA POROKLARI

Boshqa referatlar

manba.