DEHQОN VA FERMER ХO’JALIKLARINING IQTISОDIY SAMARADОRLIGI VA UNI ОSHIRISH YO’LLARI

DEHQОN VA FERMER ХO’JALIKLARINING IQTISОDIY  SAMARADОRLIGI VA UNI ОSHIRISH YO’LLARI

  1. Dehqоn va fermer хo’jaliklari faоliyati samaradоrligi
  2. Хo’jaliklar faоliyatini iqtisоdiy samaradоrligini ifоdalоvchi ko’rsatkichlar
  3. Хo’jaliklarning ijtimоiy samaradоrligini оshirish yo’llari. Ularning rentabellik darajasi
  4. Dehqоn va fermer хo’jaliklarini iqtisоdiy samaradоrligini yuksaltirish yo’llari

Yuklab olish: DEHQОN VA FERMER ХO’JALIKLARINING IQTISОDIY SAMARADОRLIGI VA UNI ОSHIRISH YO’LLARI


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish