Zotiy yondashuvda grammatika. Morfologiya va sintaksis munosabati. Nutqiy voqelanishdan umumiylikka (morfologiya), zotiy mohiyatdan qo`llanishga (sintaksis)

Zotiy yondashuvda grammatika. Morfologiya va sintaksis munosabati. Nutqiy voqelanishdan umumiylikka (morfologiya), zotiy mohiyatdan qo`llanishga (sintaksis)

  1. Morfologiya va sintaksisning dialektik birligi.
  2. Nutqiy voqelanishdan umumiylikka─zotiy  mohiyatdan  qo`llanishga.
  3. O`zbek tili morfologiyasining asosiy tamoyillari.

YUKLAB OLISH: Zotiy yondashuvda grammatika


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish