Yuqori molekulali birikmalar eritmalari. Kolloid eritmalar. Himoyalangan va yarimkolloidlar texnologiyasi.

Yuqori molekulali birikmalar eritmalari. Kolloid eritmalar.

Himoyalangan va yarimkolloidlar texnologiyasi.

  1. Yuqori molekulyar birikmalar ta’rifi.
  2. Yuqori molekulyar birikmalarning tasnifi.
  3. Yuqori molekulyar birikmalar eritmalarini tayyorlashning o‘ziga xos tomonlari.
  4. Chekli bo‘kuvchi YUMB eritmalarini tayyorlash.
  5. Cheksiz bo‘kuvchi YUMB eritmalarini tayyorlash.
  6. Ekstraktlar eritmalarini tayyorlash.
  7. Kolloid eritmalarini tayyorlashning o‘ziga xos tomonlari.
  8. Mitsellalarni tarkibiga qarab ularni tayyorlanishi.
  9. Sifatiga baho berish

YUKLAB OLISH: Yuqori molekulali birikmalar eritmalari. Kolloid eritmalar.


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish