Yumshoq dori turlari. Shamchalar, ishlatildigan asoslar, umumiy texnologiyasi.

0

Yumshoq dori turlari. Shamchalar, ishlatildigan asoslar, umumiy texnologiyasi. 

  1. Shamdorilarning qo’llanilishi va ularning zamonaviy tabobatdagi ahamiyati.
  2. Shamchalar ta’rifi –tasnifi
  3. Shamchalarni afzalliklari va kamchiliklari
  4. Asoslar va ularga qo’yilgan talablar

YUKLAB OLISH: Yumshoq dori turlari. Shamchalar, ishlatildigan asoslar, umumiy texnologiyasi.


Boshqa referatlar

manba.