Yorug’likning kvant nazariyasining vujudga kelishi.

0

Yorug’likning kvant nazariyasining vujudga kelishi.

  1. Yorug’lik kvantlari.
  2. Fotoeffekt xodisasi.
  3. Fotoeffekt qonunlari.
  4. Eynshteyn tenglamasi.
  5. Fotoeffektning qo’llanilishi.
  6. Xulosa.
  7. Foydalanilgan adabiyotlar

Yuklab olish: yoruglikning kvant nazaryasining vuzhudga kelishi


Boshqa referatlar

manba.