Yordamchi so’zlar. Ularning leksik va grammatik tuzumlardagi o`rni.

Yordamchi so’zlar. Ularning leksik va grammatik tuzumlardagi o`rni.

  1. Leksemalarning         ma`noviy        tasnifidagi       “ma`noviy   nomustaqillik”           belgisi tushunchasi.
  2. Yordamchi so`zlarning “oraliq uchinchi” tabiatiga egaligi.
  3. Yordamchi so`zlarning shakliy xususiyatiga ko`ra guruhlanishi.

YUKLAB OLISH: Yordamchi so’zlar. Ularning leksik va grammatik tuzumlardagi o`rni.


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish