UCH O‘LCHOVLI MODELLASHTIRISHNING MATEMATIK MOHIYATI

0

UCH O‘LCHOVLI MODELLASHTIRISHNING MATEMATIK MOHIYATI

  1. Dekart koordinatalari bilan bog‘liqlik
  2. Sfera tenglamasi
  3. Sirtni parametrik ifodalash
  4. Ikkinchi tartibli sirtlar

Yuklab olish: UCH O‘LCHOVLI MODELLASHTIRISHNING MATEMATIK MOHIYATI


Boshqa referatlar

manba.