TURIZM HAQIDA TUSHUNCHALAR VA ULARNING PAYDO BO’LISHI.

0

TURIZM HAQIDA TUSHUNCHALAR VA ULARNING
PAYDO BO’LISHI.

TURIZM HAQIDA TUSHUNCHALAR VA ULARNING PAYDO BO’LISHI.

  1. Fan to’g’risida umumiy tushuncha.
  2. Fanning maqsadi va vazifalari.
  3. Turizmning rivojlanish tarixi.
  4. Turizm turlari.

YUKLAB OLISH: turizm haqida tushunchalar va ularning paydo bolishi


Boshqa referatlar

manba.