Turdosh otlar. Ularning asosiy LMG va LMT lari. Ularning umumiy qurilish xususiyatlari, markaz va qurshovlari

Turdosh otlar. Ularning  asosiy LMG va  LMT lari. Ularning  umumiy qurilish  xususiyatlari, markaz va qurshovlari

  1. Turdosh  otlarning  muayyan  va  mavhum ma’noli  nom  ko’rinishlari.
  2. Turdosh  otlarning  LMG leksemalari  orasidagi ma’no  aloqalari.

YUKLAB OLISH: Turdosh otlar


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish