Tayanch-xarakat apparatining holati. Telemetrik tekshirish metodlari

Tayanch-xarakat apparatining holati. Telemetrik tekshirish metodlari

Tayanch-xarakat apparatining holati. Telemetrik tekshirish metodlari.Suyaklarning rivojlanishi uning ko`rinishiga qarab 3 xil baholanadi. 1ingichka yoki «tor» suyak. Bunday odamlarda ko`krak qafasi va elkasi tor,  barmoqlari va tovoni kichkina bo`ladi. 2-keng yoki qo`pol ko`rinishli,  bunday odamlarning elkasi keng, barmoqlari va tovoni katta, 3 o`rtacha ko`rinishli darajada, umurtqa pog’onasi oldindan tayanch vazifasini bajaradi. Umurtqa pog’onasi oldindan,  yondan hamda umurtqa pog’onasi bo`ylab vertikal yo`nalishda barmoq yordamida o`tkazilgan chizik holatiga qarab kuraklarning simmetrik joylanishi,  elkaning turishi va   qo`lning tushurilgan holatidagi kuymich gumbazigacha bo`lgan oraliqda hosil bo`ladigan uchburchak ko`rinishiga qarab baholanadi.  Bolalikning boshlangich davrlaridan boshlab, uning umurtqa pog’onasida 4 ta fiziologik egilma paydo bo`ladi. SHundan birinchisi bola  6-7 xaftalik davrida, boshini ko`tara boshlaganida umurtqa pog’onasining bo`yin qismining oldinga egilishi tufayli, 2 va 3 chisi bola 6 oylik bo`lganda,  o`tira boshlashi bilan ko`krak va dumg’aza qismlarida orqaga qarab egilishi hisobiga hosil bo`ladi.  4- egilmasi bola yura boshlaganda xosil bo`ladi.  egilmalar bolalar voyaga etganda to`liq suyaklangan bo`ladi. YOsh davrlarida partada noto`g’ri o`tirish, og’ir yuk ko`tarishi va boshqalar natijasida bu egriliklarni o`zgarishiga olib keladi.  Bundan tashqari umurtqa pog’onasi yonga egilishi ham sodir bo`ladiskolioz.

Skoliozlar chap va o`ng  ba`zida esa murakkablashgan chap va o`ng hamda o`ng va chap bo`lishi mumkin.  Undan tashqari bola umurtqa pog’onasining qayishqoqligi  davrida tepalikdan qattiq joyga tik yiqilsa ko`krak qismida fiziologik egilmaning orqaga qarab jadal egilishi  yoki bel qismidagi egilmaning oldinga qarab egilishi lordoz shaklida o`zgarishi mumkin.  Bunday o`zgarishlar bola o`sishi va rivojlanishiga ta`sir qiladigan eng salbiy omillardan hisoblanadi.

Tayanch-xarakat apparatining holati. Telemetrik tekshirish metodlari.

Xozirgi davrda jismoniy tarbiya va sportni telemetrik tekshirish metodlarisiz tassavur qilish qiyin.  Jumladan radiometrik tekshirish metodlari orqali tekshirilayotgan kishidan 200 – 300 metrdan 1,5 – 2,0 km gacha masofada turib tekshirilayotgan soha bo`yicha ish olib boradi.  Radiometrik asboblarni bir va ko`p kanalli turlari mavjud bo`lib.  birdaniga nafas  olish organlari, tomir urishi, elektrokardiogramma, arterial bosim va boshqa  ko`rsatkichlarni baholay oladi.  Bu asboblarning qulayligi shundan iboratki, ularni engilligida  (og’irligi 125 grammdan  1 kg gacha bo`lib ishonchli asboblardir) bu asboblarni vrach-pedagog nazoratida qo`llash o`zining ijobiy natijasini beradi.

Tayanch-xarakat apparatining holati. Telemetrik tekshirish metodlari.

Mavzular.

manba

 

Read more articles

Fikr bildirish