Tashqi muhit omillari

Tashqi muhit omillari

Tashqi muhit omillari

  1. Ташқи муҳит билан организмнинг бирлиги.
  2. Экологик омиллар: биотик, абиотик, антропоген.
  3. Биотик омиллар ва уларнинг организм учун аҳамияти.
  4. Антропоген омиллар.

YUKLAB OLISH: tashqi muhit omillari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish