Tarmoq iqtisodiyoti fanining predmeti, maqsadi, mazmuni va vazifalari.

 

“Tarmoq iqtisodiyoti” fanining predmeti, maqsadi, mazmuni va vazifalari.

“Tarmoq iqtisodiyoti” fanining predmeti, maqsadi, mazmuni va vazifalari.

1. Fanining maqsad va vazifalari.
2. Qurilishning milliy iqtisodiyotda tutgan o‘rni va ahamiyati.
3. Milliy iqtisodiyotning mustaqil tarmog‘i sifatida qurilishning shakllanishi
va texnik-iqtisodiy xususiyatlari.
4. Qurilishning tashkiliy shakllari, moddiy-texnika bazasi va uning
taraqqiyot istiqbollari.

Muallif: B.D.Giyasov.

YUKLAB OLISH: TARMOQ IQTISODIYOTI

Mavzular.

manba.

 

 

Read more articles

Fikr bildirish