Tajriba maʼlumotlarini qayta ishlashda algoritmik (kompyuterda) modellashtirish

0

Tajriba maʼlumotlarini qayta ishlashda algoritmik  (kompyuterda) modellashtirish

  1. 1.Funktsiyalarni interpolyatsiyalash.
  2. 2.Interpolyatsiya koʼphadini aniq koʼrinishda qurish.
  3. 3.Lagranj interpolyatsiyasi.
  4. 4.Nʼyuton interpolyatsiyasi.
  5. 5.Аjratilgan farqlar.
  6. 6.Nʼyuton interplyatsiyasiga misol.
  7. 7.Splayn-interpolyatsiyasi.
  8. 8.Tajriba maʼlumotlarini approksimatsiyalash.
  9. 9.Eng kichik kvadratlar usuli bilan tajriba maʼlumotlarini tekislash.

Yuklab olish: Tajriba maʼlumotlarini qayta ishlashda algoritmik (kompyuterda) modellashtirish


Boshqa referatlar

manba.