Standart farmakopeya suyuqliklarini suyultirish. Suvsiz eritmalar.

Standart farmakopeya suyuqliklarini suyultirish. Suvsiz eritmalar.

  1. Standart farmakopeya suyuqliklari
  2. Suvsiz eritmalar tayyorlashda ishlatiladigan erituvchilar-ta’rifi, tasnifi, nomenklaturasi.
  3. Xlorid kislotasini suyultirish
  4. Ammiak eritmasi va sirka kislotasini suyultirish
  5. 2 xil nomga (shartli va kimyoviy) ega bo’lgan standart suyuqliklarni suyultirish.
  6. Suvsiz eritmalar tayyorlashda ishlatiladigan erituvchilar-ta’rifi,tasnifi,                nomenklaturasi.
  7. Suvsiz eritmalar tayyorlash texnologiyasi
  8. Suvsiz eritmalar baxolanishi

YUKLAB OLISH: Standart farmakopeya suyuqliklarini suyultirish


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish