Sportchilarning kasallanish sabablari. Sport turlarida kasallanish darajalari.

Sportchilarning kasallanish sabablari

Sportchilarning kasallanish sabablari. Sport turlarida kasallanish darajalari. Sport mashg’ulotlariga bog’liq bo`lmagan kasallanishda asosan tashqi muxit omillari katta ahamiyatga egadir.  Bunga sovqatish,  epidemiya va  boshqalar kiradi.  Sport mashg’ulotlariga bog’liq bo`lgan kasalliklar esa o`z navbatida sport trenerovkasini to`g’ri va noto`g’ri tashqil etilganda sodir bo`ladigan kasalliklarga bo`linadi.  Trenerovkani to`g’ri tashqil etilganda trener tomonidan sportchini vrach ruxsat etmaganda o`yinga qo`yib yuborish yoki sport vrachi tomonidan sportchini sog’ligi yomon bo`lgan hollarda ham mashg’ulotlarga qo`yib yurishlar sabab bo`lishi mumkin.  Bunda sport vrachi ongli va ongsiz ravishda ish tutishi mumkin.  Vrach bu kasallikni to`g’ri baholay olmaganligi yoki mutaxassis xozirgi zamon tekshirish metodlarini etishmasligi natijasida baholay olmaganligi,  surunkali kasallik yoki sportchini  individual xususiyatini to`g’ri baholay olmasliklari natijasida vujudga kelishi mumkin.

Trenirovka metodikasini noto`g’ri tashkil etish esa trenerovkani oshirib yuborish, sportchini rejimini noto`g’ri tashkil etish (ovqatlanish,  kun tartibi, trenerovkani o`quv jarayoni bilan olib borish) trenerovkada individual yondashish yo`qligidan, dam olish va ishni noto`g’ri tashkil etish, oradagi uzulishlardan so`ng asta sekinlikni trenerovkada yo`qligi,  material texnik va sanitar-gigienik to`g’ri baholamaslikdan iborat.

Sport turlarida kasallanish darajalari. Bizga ma`lumki sport bilan shug’ullanuvchilarda,  shug’ullanmaydiganlarga nisbatan kasallanish kam uchraydi.  Bu ilmiy tekshirish ishlarining natijasida jumladan, N.D. Graevskiy bergan ma`lumotlarga ko`ra 1000 ta aktiv sportchi talabalardan 137 tasida surunkali kasalliklar aniqlangan.  Sport bilan shug’ullanmaydiganlarda esa bu 193 ni tashkil etgan.

Tayanch xarakat organlarini surunkali kasalliklari sportchilarning umumiy kasalliklanishini 35,1% ni, jarohatlar 31,7% ni, xirurgik kasalliklar 1,3% ni va 31,9 % boshqa kasalliklar kiradi.  Boshqa kasalliklar ichida tomoq,burun va quloq kasalliklari ko`p uchraydi.  Tayanch xarakat organlarining surunkali kasallanishi suzuvchilarda kam,  ammo tezlik va kuch talab qiluvchi yakka-yakka kurashchilarda ko`p uchraydi.  Pariferik nerv sistemasi kasalliklar sakrovchi, otuvchi, barerist, shtangist,  kurashchi va futbolchilarda ko`p uchraydi.  Tomoq, burun,  quloq   kasalliklari   otuvchilarda   (71,5%),  suv sporti turlarida (40-45 %) va qishki sport turlarida (40%) ni tashqil etadi.  Surunkali xoletsistit (o`tpufagini shamollashi) gimnastkachilarda 0,4 – 0,6 %  tashqil etsa,  bu konki-chang’i va yugurish sportchilarida 8,5% ni tashqil etadi.  Qon bosimini oshishi shtangistlarda ko`prok uchrasa,  gimnastikachilarda uning kamayib ketishi ko`proq uchraydi.

Demak, sportchilarni kasallanishini chuqur taxlil qilish shuni ko`rsatmoqdaki, ular sport bilan shug’ullanmaydiganlarga nisbatan kam kasallanadilar. Buning asosiy sababi, ularning tashqi omillariga nisbatan chiniqqanliklari va sportchilarni tanlashni yaxshi yo`lga qo`yilganligidadir.  Sporchilar organizmiSportchilarning kasallanish sabablari. Sportchilarning kasallanish sabablari. Sport turlarida kasallanish darajalari Jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanuvchilarning kasallanishi sport mashg’ulotlariga bog’liq bo`lmagan va sport mashg’ulotlariga bog’liq bo`lgan kasallanishlarga  bo`linadi. da kasalliklarni engib o`tishini hisobga olib,  ularni musobaqa va trenerovka paytidagi holatlarini hisobga olmasdan aktiv faoliyat ko`rsatishlari xar–xil sal’biy ko`rinishlarni vujudga keltirishi va sportchilarni organizmida chuqur o`zgarishlarni vujudga keltirishi mumkin.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish