Sport tibbiyotining amalga oshirish yo`llari (vrach jismoniy tarbiya dispanseri va kabinetlarining vazifalari)

Sport tibbiyotining amalga oshirish yo`llari (vrach jismoniy tarbiya dispanseri va kabinetlarining vazifalari)

Sport tibbiyotining amalga oshirish yo`llari (vrach jismoniy tarbiya dispanseri va kabinetlarining vazifalari). Sportchilarni nazorat qilishda vrach jismoniy tarbiya dispanseri va kabinetlarning ahamiyati katta.  Sportchilar bu tashqilotlarda doimiy ravishda hisobda bo`lishadi.  Vrach – jismoniy tarbiya dispanserlari viloyat va markaziy (katta) shaxarlarda tashqil kilinadi va u mustaqil meditsina korxonasidir.  Unda bosh vrach,  vrachlar va meditsina hamshiralari hamda mutaxasislar mavjud.  Unda xar xil tekshirish xonalarida sportchilarning sog’liq holatlari tekshiriladi. Zaruriy holatlarda maxalliy axoliga ham tibbiy yordam beriladi.  Shu soxa mutaxassislarini malakasini oshiradi.

Vrachlik kabinetlarida esa jismoniy tarbiya xodimi davolash ishlarini olib boradi.  Bunday kabinetlar xar bir shifoxonalarda mavjuddir.

Hisobot ko`rsatkichlari bo`yicha 1946 yil davomida Toshkentda tibbiy nazorat kabinetidan 24329 kishi tekshirundan o`tdi, shulardan 10386 tasi jismoniy tarbiya qatnashchilari, 6826 – maktab o`qituvchilari, hunar-texnika bilim yurtlari o`quvchilari va 7117 oliy o`quv yurtlari studentlari edi.

1947 yilda jismoniy tarbiya va sport balan shug’ullanuvchi shaxslarning salomatligini tibbiy nazoratga olish uchun shahar sog’liqni saqlash bo`limiga shifokor shtatli lavozimi kiritildi. Shu yildan boshlab shahar tibbiy jismoniy tarbiya kabineti faoliyat ko`rsata boshladi va bu kabinet 1948 yilda shahar tibbiy jismoniy tarbiya markaziga aylantirildi. 1947 yilda jismoniy tarbiya harakati sohasida eng yirik tadbirlardan biri Moskvada bo`lib o`tadigan umumlashtirilgan jismoniy tarbiya kursida qatnashish uchun 2000 ta jismoniy tarbiyachilari tayyorlandi. Kurs qatnashchilarining tanlov ishlari maxsus tayyorlangan tarkibda shifokor I.P. Il’inskiy, O.G. Mudutseva, O.M. Jegallodan iborat bo`lgan tibbiynazorat komissiyasidan o`tkazildi. 1947 yil O`zbekistonda tibbiy jismoniy tarbiya kabinetlari tarmoqla-rini tashkillashtirishni tugallash va respublikada jismoniy tarbiya harakatini tibbiy xizmat bilan ta`minlash ishlarning sifatini yanada oshirish yili bo`ldi. Bu vaqtga kelib xalq sog’liqni saqlash qo`mitasi tomonidan respublikada jismoniy tarbiyadan 35 ta shifokor lavozimi, ya`ni har bir viloyatda o`rtacha 2-3 shifokor lavozimni tashkillashtirish ko`zda tutildi. Shu yillarda ko`ngilli sport jamiyatlarda, maktab, oliy o`quv yurt-lari va tashkilotlarda jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilar soni yanada oshdi. Bu hol sog’liqni saqlash organlaridan jismoniy tarbiyachilarni tibbiy xizmat bilan ta`minlash ishlariga poliklinika tarmoqlari va tashkilotlar shifokorlarining katta qismini jalb etishni talab qiladi. Bu vaqtda 147591 kishi tibbiy ko`rikdan o`tdi, u jismoniy tarbiya bilan shug’ullana-yotganlarning 80% ni tashkil etdi. O`zbekiston sog’liqni saqlash vazirliginint besh yillik (1946-1950 yillar) dasturida tibbiy-jismoniy tarbiya ishlariga 230 ta shifokor va davolovchi jismoniy tarbiyasi bo`yicha 230ta instruktor-metodist tayyorlash ko`zda tutildi. 1948 yil iyun’ oyida O`zbekiston sog’liqni saqlash vazirligi buyrug’iga binoan, Toshkentda yirik respublika tibbiy jismoniy tarbiya metodik markazi tashkil etildi Bu markaz tarkibida beshta shifokor bor edi, metodik markaz mudiri qilib shifokor O.M. Jegallo tayinlandi. Tez fursatda shunday tibbiy jismoniy tarbiya markazlari yirik shaharlar Samarkand, Andijon, Farg’ona va Buxoroda tashkil topdi. Sport tibbiyotining amalga oshirish yo`llari (vrach jismoniy tarbiya dispanseri va kabinetlarining vazifalari)

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish