So’z turkumlari tasnifi. So’zning serqirraligi va tasniflarning xilma-xilligi

So’z turkumlari tasnifi. So’zning serqirraligi va tasniflarning xilma-xilligi

  1. Tasnif omillari. Tasnifning mantiqiyligi va uzluksizligi.
  2. Leksemalarning ma’noviy tasnifi.
  3. Leksemalarning morfologik tasnifi.
  4. Leksemalarning sintaktik tasnifi.
  5. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida  so’z  turkumlari  va ularning tasnifi.

YUKLAB OLISH: So’z turkumlari tasnifi. So’zning serqirraligi va tasniflarning xilma-xilligi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish