Son. Uning UGMsi, lug’aviy shakllari. Sonning lugaviy ma’no guruhlari. Numerativ (o’lchov) so’zlar. Sonning sintaktik vazifalari

Son. Uning UGMsi, lug’aviy shakllari. Sonning  lugaviy ma’no guruhlari. Numerativ (o’lchov) so’zlar. Sonning sintaktik vazifalari

  1. Sonning asosiy xususiyatlari.
  2. Son lmglari.
  3. O’lchov so’zlar va ularning  ma’no jihatdan tasnifi.

YUKLAB OLISH: Son. Uning UGMsi, lug’aviy shakllari. Sonning lugaviy ma’no guruhlari. Numerativ (o’lchov) so’zlar. Sonning sintaktik vazifalari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish