Skaliozda davolash jismoniy tarbiyasi.

Skaliozda davolash jismoniy tarbiyasi

Skaliozda davolash jismoniy tarbiyasi. Skolioz tug’ma (umurtqalarning noto`g’ri rivojlanishi tufayli) bo`lishi mumkin lekin ko`proq  5 – 15   yoshli bolalarda ayniqsa o`quvchilar orasida uchraydi. O`quv mashg’ulotlari vaqtida bolalar partada gavdasining noto`g’ri tutib o`tirishi natijasida umurtqa  poganasi va muskullarga og’irlik bir xilda tushmaydi. Oqibatda muskullar bo`shashib qoladi. Umurtqa pog’onasi boylamlari va shaklining o`zgarishi turg’un skoliozga sabab bo`ladi.  Bolalarning yoshlikda raxit bo`lganligi, katta yoshdagilarning doim bir qo`lida yuk ko`tarishi ham skoliozga olib kelishi mumkin.  Umurtqaning sinishi yoki uning ayniqsa sil oqibatida emirilishi natijasida ham skolioz ro`y beradi.  Kishining bir oyog’i kalta bo`lsa o`sha tomonga engashib qadam tashlashi natijasida funktsional skolioz  kelib chiqadi.  Skoliozning oldini olish uchun bolalarni partada va stol  atrofida to`g’ri o`tirishga o`rgatish, vrach buyurgan davolash jismoniy tarbiyasi mashqlarining qunt bilan bajarish massaj qilish serxarakat o`yinlar o`ynash, ochiq  xavoda sayr qilish kattalarda esa mehnat bilan dam olishni to`g’ri almashtirib turish ish vaqtida ishlab chiqarish gimnastikasi bilan shug’ullanish lozim.

Umurtqa pog’onasining qiyshayishini barcha xillari oldini olish uchun bolalarni qaddi qomatini  to`g’ri tutishga o`rgatish,  tana   muskullarini mustaxkamlaydigan komleks  mashqlarni xar kuni bajarib turishi kerak.

YUqorida ko`rsatilib o`tilgandek kifolordoz  umurtqa pog’onasida kasallik holati xisoblanmaydi bu tayanch xarakat organining  fiziologik xolati bo`lib, bunda shartli refleks natijasi katta rol o`ynaydi.  Bunda ichki organlarda kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Skaliozda davolash jismoniy tarbiyasi.

Bu boshqacha aytganda qomatni nuqsoni xisoblanadi.  Skolioz esa kasallik bo`lib, bunda ichki organlarda kasalliklar vujudga kelishi mumkin.  Bu boshqacha  aytganda qomatni nuqsoni xisoblanadi. Skolioz  esa  kasallik  bo`lib  bunda  ichki organlarda ham xar xil  o`zgarishlar sodir  bo`ladi,  bu  faqat  nuqson  bo`lmay   kasallik  holati  hamdir,  skoliozni  4-ta  darajasi  mavjud  bo`lib  uning  bu  darajalari  umurtka   pog’onasi  suyaklari o`z o`qi atrofida buralish  natijasida  sodir  bo`ladi,  uning  1-darajasi  bu bo`rilish  10  gradusda  ortmaydi,  2-darajasi 30-gradusgacha,  3-darajada 30-60 gradusgacha  va        4 -darajasida  60 gradus  va   undan oshish  mumkin   skoliozni  1-2 darajalarini  maxsus  davolovchi  mashqlar  orqali  davolash  mumkin,  ammo 3-4 –darajalarini  davolab  bo`lmaydi,  chunki  bunda  kuchli  potalogik  o`zgarishlar  sodir  bo`ladi,  faqat  operattsiya  yo`li  bilan  davolanadi.  Umuman   umurtqa  pog’onasini  qiyshayishi  kasallik  va etishmovchiliklarni  maxsus davolovchi  jismoniy  tarbiya   mashqlaridan  foydalaniladi,  jumladan  to`g’rilovchi  korregirlovchi  simmetrik  va  asimmetrik  to`g’rilovchi  mashqlar  qorin  va  boshqa   muskullar sistemasiga  to`g’rilovchi  mashqlar  beriladi,  bularni  davolashda  suzish  va  massaj  katta ahamiyatga  ega  xisoblanadi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish