Siydik ajratish tizimi va tanosil a’zolarni tekshirish.

0

Siydik ajratish tizimi va tanosil a’zolarni tekshirish.  Siydik ajratish tizimi va tanosil a’zolarni tekshirish.

  1. Tizimning anatomo-fiziologik xususiyatlari, tekshirish tartibi va usullari, ahamiyati. Siydik hosil bo’lishi.
  2. Siydik chiqarishni va buyrakni tekshirish.
  3. Siydik oquvchi kanalchalar va qovuqni, siydik chiqarish kanalini tekshirish; olingan ma’lumotlarni diagnostik ahamiyati.
  4. Ayirish tizimi kasalliklari sindromatikasi.

Yuklab olish : SIYDIK AJRATISh TIZIMI VA TANOSIL A’ZOLARNI TEKShIRISh

Boshqa referatlar

manba.