SILLIQ SILINDRSIMON BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK

0

SILLIQ SILINDRSIMON BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK

  1. 16.1. Silliq silindrik birikmalarning turlari.
  2. 16.2. Birikmadagi tirqish va tarangliklarni aniqlash formulalari.
  3. 16.3. Birikma detallarini nazorat qilish vositalari (kalibrlar).

Yuklab olish: SILLIQ SILINDRSIMON BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK


Boshqa referatlar

manba.