SHPONKALI VA SHLITSALI BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK

SHPONKALI VA SHLITSALI BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK

  1. 18.1. Umumiy ma’lumotlar.
  2. 18.2. Prizmatik shponkali birikmalar va ularning joizlik maydonlari.
  3. 18.3. Segmentsimon shponkali birikmalar va ularning joizlik maydonlari
  4. 18.4. Shponkali birikmalarning detallarini o‘lchash va nazorat qilish vositalari.
  5. 18.5. Shlitsali birikmalar va ularning turlari.
  6. 18.6. To‘g’ri yonli va evolventali shlitsali birikmalar.

Yuklab olish: SHPONKALI VA SHLITSALI BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish