Shaxs taraqqiyotini xarakatga keltiruvchi kuchlar

Shaxs taraqqiyotini xarakatga keltiruvchi kuchlar

Shaxs taraqqiyotini xarakatga keltiruvchi kuchlar

1.Shaxs xaqida tushuncha. Individ, shaxs, individuallik. Shaxsning tuzilishi. Frustratsiya va shaxsning kelajak rejalari.
2.Konformizm. Dunyoqarash va e‟tiqod. Shaxs taraqqiyotini xarakatga keltiruvchi kuchlar.
3.Shaxsni eksperimental tadqiq qilish metodlari. Shaxs shakllanishining ijtimoiy shart-sharoitlari

YUKLAB OLISH : Shaxs Staraqqiyotini xarakatga keltiruvchi kuchlar


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish