REZBALI BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK

0

REZBALI BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK

  1. 19.1. Rezbali birikmalarning turlari va asosiy o‘lchamlari.
  2. 19.2. Metrik rezbalarning asosiy parametrlari.
  3. 19.3. Metrik rezbalarning joizliklari va o‘tqazishlar tizimi.
  4. 19.4. Silindrik rezbalarning aniqligini nazorat qilish va o‘lchash usullari hamda vositalari

Yuklab olish: REZBALI BIRIKMALARDA O‘ZARO ALMASHINUVCHANLIK


Boshqa referatlar

manba.