Reaktiv dvigatellar.

0

Reaktiv dvigatellar. Reaktiv dvigatellar..

  • 11.1.Umumiy ma`lumоtlar
  • 11.2.Turbоreaktiv dvigatel(TRD)
  • 11.3.To’g’ri оqimli havо reaktiv dvigatellari(TОHRD)
  • 11.4.Pulsasiyali HRD.
  • 11.5.Raketa dvigatellari.

YUKLAB OLISH : REAKTIV DBIGATELLAR


Boshqa referatlar

manba.